Книги за форекс

ПОРЕДИЦА - ТЪРГОВСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Корица ВЪРТЯЩ ВРЪХ уебКнижка 14 "ВЪРТЯЩ връх"

Въртящият връх е бара, който срещаме често в развитието на ценовото движение.

Обикновено се интерпретира като колебание на пазарните участници и това е причината да го бъркаме с характеристиките на бара доджи.

Той е и бара "примамка" за влизане в пазарния капан. Наричаме го така, защото е на "входа" на подготвяното манипулативно ценово развитие.

Внимателното проследяване и познаване на неговото поведение и характеристики, може да ни предпази и държи в страна от масата влизаща в пазарния капан.

Сам по себе си е вид рендж, но много често  той е в началото на по-голямо и широко странично движение. Познавайки тази „черта“ от поведението в развитието му, позволява спокойна и доходоносна търговия.

В книжката са разгледани основните характеристики, стандартното поведение и развитие, както и избор на вход с неговите параметри „Стоп“ и „Профит“.

ФОРМАТ - А5.

Обем - 24 страници.

Цена: 15 лева.

Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com

Корица ДОДЖИ уебВ книжка 13 "ДОДЖИ бар"

Доджи е интересна ценова формация. В неговото формиране е "скрита" цялата информация за бъдещото развитие на пазарната цена. Ако се прави аналогия с доджито, то това е царицата на шахматната дъска.

В сбит формат е представено неговото формиране, видове и проявление в различните пазарни ситуации.

ФОРМАТ - А5.

Обем - 24 страници.

Цена: 15 лева.

Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com

WEB 12

Книжка 12

"Кулминационен връх/дъно"

Кулминационният екстремум (връх или дъно) е важна опорна точка в търговията. Неговото формиране и потвърждение, много често е начало на ново насочено движение. Това е така, защото големите търговци затварят своите позиции и отварят в обратна посока. На трейдърски език - сменя посоката на развитие.

Не рядко, формираният кулминационен екстремум е в резултат на ударени стопове на големи ордери. Това обикновено осигурява ликвидност в посоката и цената продължава своята посока на развитие. При такава ситуация, говорим за провал на кулминацията и тя вече не е такава.

В книжка 12 "Кулминационен връх/дъно" е разгледано:

 • кога един екстремум формира кулминация;
 • как се разпознава;
 • как се търгува;
 • признаци за провал и разпознаване на движението;
 • често допускани грешки.

ФОРМАТ - А5

Обем - 24 страници.

Цена: 15 лева.

Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com

Справки - 0877 34 99 60

При желание, може да участвате в групата «Активен форекс» за разяснения и тренировки.

Корица МАХАЛО webКнижка 11

"Принцип на МАХАЛОТО"

Принципът на махалото е суингов метод за търговия. Чрез него е възможно да се открие позиция на пазара още със зараждане на движението. Позволява много добър ММ в частта СТОП - ВХОД - ПРОФИТ. Усвояването му открива възможност да се търгува всеки суинг. Правилното определяне на началото в развитието, дава възможност да се търгува на всички времеви рамки. Особено полезен и доходоносен е в дневната търговия.

 

ФОРМАТ - А5.

Обем - 20 страници.
Цена: 10 лева
Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com
Справки - 0877 34 99 60
При желание, може да участвате в групата «Активен форекс» за разяснения и тренировки.
 

Корица беглец WEBКнижка 10

"Лъжливото движение БЕГЛЕЦ"

Беглецът е вид корекция на основното движение. Разпознаването му е в голяма помощ на трейдъра и го предпазва от прибързан вход или ранно излизане от пазара.Освен това дава информация за край или продължаване на ценовото движение.

 

 

ФОРМАТ - А5.

Обем - 20 страници.
Цена: 10 лева
Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com
Справки - 0877 34 99 60
При желание, може да участвате в групата «Активен форекс» за разяснения и тренировки.
 
Корица стронг нива WEBКнижка 9
 
"СТРОНГ НИВА - основа на ценовото развитие" 

Стронг нивото е осреднената съвкупност от множеството нива  на съпротива и подкрепа.

Това са нива, при които се формират обръщащите барови формации. Точното определяне, познаване на характеристиките и свойствата, гарантират доста добри резултати.

В книжката е разгледана и последователността при тестване на тези нива. Обърнато е внимание не само на изпълнението, а и какво се случва след това.

Обем - 20 страници.

Цена: 10 лева.
Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com
Справки - 0877 34 99 60
При желание, може да участвате в групата «Активен форекс» за разяснения и тренировки.
 
Корица ПАРАНОРМАЛЕН webКнижка 8
 
"ПАРАНОРМАЛЕН БАР" 

 

Всеки трейдър се стреми да хване обръщането още в началото на неговото формиране. То може да започне от достигане на кулминация в движението, с формирането на кулминационен връх или дъно. Може за започне от бар тип «звезда», най-често рендж и др.

Много често развитието на цената е рязко и за кратко време. Така се формират паранормални барове, които са с много големи тела и сравнително малки опашки. Така възниква въпроса, ще обърне ли цената или ще продължи своята посока.

В детайли е разгледан механизма на обръщане или продължение. Структуриран е в раздели:

 • подготовка;
 • изпълнение;
 • последействие

ФОРМАТ - А5.

Обем - 20 страници.
Цена: 10 лева
 • Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com
  Справки - 0877 34 99 60
  При желание, може да участвате в групата «Активен форекс» за разяснения и тренировки.

web Корица късо С 1

Книжка 7/1 
 
"МАГИЯТА и ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КЪСАТА "с" ВЪЛНА" - ЧАСТ 2

Това е ценови модел, от който най-често започва или продължава едно насочено движение.

Ценен помощник в разчитане на пазарните намерения е Фибоначи корекция. Неговото използване е по-добро от какъвто и да е индикатор. С много голяма точност се предполага намерението на пазара при три важни Фибо нива. Само грешното построение или прибързаният вход, могат да са причина за допускане на загуба.

В част 2 са разгледани общите положения и характеристики, както и поведението на цената при нивото 138,2 и 161,8 по Фибоначи корекция.

ФОРМАТ - А5.

Обем - 24 страници.
Цена: 10 лева
Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com
Справки - 0877 34 99 60
При желание, може да участвате в групата «Активен форекс» за разяснения и тренировки.

web Корица късо С

Книжка 7 
 
"МАГИЯТА и ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КЪСАТА "с" ВЪЛНА" - ЧАСТ 1
Това е ценови модел, от който най-често започва или продължава едно насочено движение.
Ценен помощник в разчитане на пазарните намерения е Фибоначи корекция. Неговото езползване е по-добро от каквто и да е индикатор. С много голяма точност се предполага намерението на пазара при три важни Фибо нива. Само грешното построение или прибързаният вход, могат да са причина за допускане на загуба.
В част 1 са разгледани общите положения и характеристики, както и поведението на цената при нивото 123,8 по Фибоначи корекция.
 
ФОРМАТ - А5.
Обем - 20 страници.
Цена: 10 лева.
Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com
Справки - 0877 34 99 60
При желание, може да участвате в групата «Активен форекс» за разяснения и тренировки.
 
Поглъщане корица WEBКнижка 6 
"ПОГЛЪЩАНЕ И ПРОВАЛ НА ПОГЛЩАНЕТО"
Един много важен елемент от техническия анализ е провала. Когато една фигура или модел се провали в изпълнението си, то той се изпълнява в обратна посока.
Провалите са много доходоносни и "спокойни" за търговия.
Разпознаването им вярното определяне, води до точно изпълнение на профита, характерен за модела или фигурата.
 
 
 
 
ФОРМАТ - А5.
Обем - 20 страници.
Цена: 10 лева.
Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com
Справки - 0877 34 99 60
При желание, може да участвате в групата «Активен форекс» за разяснения и тренировки.
 
 
Корица равновесен бар WEBКнижка 5 "РАВНОВЕСЕН БАР"
Равновесният бар показва устойчиви намерения на пазарните участници в определена посока.
Той формира ценова зона с прогресивно нарастване или намаляване на цената.
Използването на този тип бар като ориентир, води до сравнително ниско рискова търговия. Това е породено от факта, че търговските участници вече са се "споразумели" за посоката на цената.
Приложението му в търговията е онагледено с достатъчно илюстрации.
 
ФОРМАТ - А5.
Обем - 24 страници.
Цена: 10 лева.
Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com
Справки - 0877 34 99 60
При желание, може да участвате в групата «Активен форекс» за разяснения и тренировки.
 
Корица оборотен бар WEBКнижка 4 "ОБОРОТЕН БАР"
Появата на оборотен бар показва намеренията на пазарните участници за развитие на цената в определен ценови диапазон.
При неговото формиране се натрупва голям ресурс и той ще бъде вложен в една от двете посоки - покупки или продажби. Използвайки характеристиките и проявлението му се стремим да разберем посоката за развитие на цената и да търгуваме по нея.
Разгледани са неговите проявления: Силен, нормален и слаб оборотен бар.
Подробно е описано как се пресмята профита и колко продължително може да бъде ценовото развитие след него.
 
ФОРМАТ - А5.
Обем - 36 страници.
Цена: 20 лева.
Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com
Справки - 0877 34 99 60
При желание, може да участвате в групата «Активен форекс» за разяснения и тренировки.
 

Поглъщане webКнижка 3 "ПОГЛЪЩАНЕ - развитие и провали"

Разгледано е подробно "поглъщането", като признак за вероятна промяна в тенденцията.

Подробно е описано как се пресмята профита и колко продължително може да бъде ценовото развитие след него.

Обърнато е внимание и на признаците за проваляне, както и кога едно поглъщане може да бъде само част от корекция.

 

ФОРМАТ - А5.

Обем - 24 страници.

Цена: 10 лева.

Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com

Справки - 0877 34 99 60

При желание, може да участвате в групата "Активен форекс" за разяснения и тренировки - участието в групата е безплатно.

50 правило web новоКнижка 2 - Развитие и ПРИЛАГАНЕ на 50%-тното правило. 

Алгоритъм за проследяване на 50 % правило

Определение и описание на принципното развитие

Последователност след идентификация.

Изпълнение и провали.

Описание на правилото.

Избор на вход и параметри.

Често допускани грешки 

ФОРМАТ - А5.

Обем - 22 страници.

Цена: 10 лева.

Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com

Справки - 0877 34 99 60

При желание, може да участвате в групата «Активен форекс» за разяснения и тренировки.

потвърждение уебКнижка 1 - ПОТВЪРЖДЕНИЕ на насоченото движение.

Как се разпознава потвърждаващия бар?

Анализ на поглъщането.

Формиране на Група 1 - подготовка

Формиране на Група 2 - промяна в цената

Формиране на Група 3 - продължение в развитието.

Провал на поглъщането.

Изпълнение на поглъщането.

Избор на вход:

- в началото на движението;

- при развиващо се движение.

Често допускани грешки

ФОРМАТ - А5.

Обем - 20 страници.

Цена: 10 лева.

Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com

Справки - 0877 34 99 60

При желание, може да участвате в групата «Активен форекс» за разяснения и тренировки.

 
Корица СПРАВОЧНИК webКнижка 0
 
"СПРАВОЧНИК - за наблдение и корекция на ценовото движение" 

В справочникът са показани основните опорни точки за проследяване на ценовото движение и неговата търговия.

Дадени са примери, как се прилагат тези опорни точки в зависимост от развитието на цената. Той е ценен помощник на трейдъра, защото подсеща за евентуална промяна в посоката и как да се търгува в корекция, и насочено движение. Пряко е свързан с другите теми, разглеждани в поредицата "Технически анализ".

Обем - 20 страници.

Цена: 10 лева.
Заявка - по месинджър или на e-mail: forex@spbbg.com
Справки - 0877 34 99 60
При желание, може да участвате в групата «Активен форекс» за разяснения и тренировки.

корица copy

НАРЪЧНИК НА ТРЕЙДЪРА

Формат: 19 х 26

Подвързия: твърда

Обем: 1

81 стр.

Издателство ПСИХОАНАЛИЗА

ISBN 978-619-

7303-05-6

Наръчникът е съставен като настолно помагало на трейдъра. Чрез него той може бързо да се ориентира в ценовото движение и да подбере правилната стратегия за търговия. Наръчникът е съставен като настолно помагало на трейдъра. Чрез него той може бързо да се ориентира в ценовото движение и да подбере правилната стратегия за търговия.  Методически последователно е разгледана пазарната концепция и подходите за нейното прилагане. Акцентирано е на взможно най-много пазарни похвати с цел, допускане на по-малко грешки в трейдинга.

Цена: 35.00 лева


том 2Сборник СТРАТЕГИИ за форекс търговия - том 2

Формат: 16 х 24

Подвързия: мека

Обем:240 стр.

Издателство ПСИХОАНАЛИЗА

ISBN 978-619-7303-04-9

В том 2 е обърнато особено внимание на взаимната свързаност при прилагане на различни стратегии за търговия, базирани на трите основни модела за вход в пазара:В том 2 е обърнато особено внимание на взаимната свързаност при прилагане на различни стратегии за търговия, базирани на трите основни модела за вход в пазара: - двойна точка на пресичане (при тест на екстремум); - единична точка на пресичане (често приложима при корекции); - кулминационно обръщане след фаза на консолидация.

Цена: 35.00 лева


90536863 215866936329809 438963125283192832 n

Сборник СТРАТЕГИИ за форекс търговия - том 1

Формат: 16 х 24

Подвързия: мека

Обем:256 стр.

Издателство ПСИХОАНАЛИЗА

ISBN  978-619-7303-03-2

Сборникът е отлично помагало на търговеца. Сборникът е отлично помагало на търговеца.  Показани са стратегии, които авторите ползват в своята търговия и обучават трейдъри за тяхното прилагане. Успехът зависи от свеждането до автоматизъм, бързото и ясно разпознаване на пазарното поведение.

Цена: 35.00 лева

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. С посещението си Вие се съгласявате с използването на бисквитки!      СЪГЛАСЕН СЪМ!